Als u niet in het getoonde land bent, selecteer dan uw land om naar de juiste winkel te gaan.

 CANNABINOÏDEN

Cannabinoïden zijn stoffen die uitsluitend voorkomen in de hennepplant - Cannabis sativa c.q. Cannabis indica. Er zijn thans ca. 80 verschillende cannabinoïden bekend, waarbij volgens de huidige kennis in de eerste plaats ∆9-THC (delta 9 - tetrahydrocannabinol; int. generieke naam: dronabinol) en - in mindere mate - het niet-psychotrope CBD (cannabidiol) een medicinale werking hebben. Dronabinol (THC) en hennepbloemen (cannabis flos) zijn in Duitsland sinds maart 2017 toegestaan voor het verkeer en als voorgeschreven geneesmiddel volgens de wetgeving inzake het gebruik van verdovende middelen (BtmG) .

Een van de veiligste geneesmiddelen

Bij mensen is een dodelijke dosis niet bekend. Daarom behoren cannabis en cannabinoïden tot de veiligste medicinale middelen die ons ter beschikking staan. Cannabis en cannabinoïde kunnen evenwel niet als onschadelijk aangemerkt worden, omdat de - dosisafhankelijke - bedwelmende en eventueel verslavende werking in een risico-batenanalyse - net als bij andere geneeskundige middelen - meegenomen moeten worden.

Juridische situatie in uw woonplaats

Bij een bepaalde dosis kunnen dronabinol (THC) en cannabis een psychotrope (geest beïnvloedende) werking hebben. Er bestaat daarom een kans op misbruik die de wetgever in praktisch alle landen van de wereld met daarop afgestemde wetten tegenwerkt. Gebruik uitsluitend door de arts voorgeschreven en via de apotheek verkregen dronabinol (THC) resp. medicinale hennepbloemen (cannabis flos). U loopt anders het gevaar dat u de wet overtreedt.

 FLYER 

Lees meer over Inhalers voor medicinale cannabis.

 BROCHURE 

Lees meer over medicinale cannabis.

The following pages and information
are directed only towards adults!

You must be older than 19 years old to enter this page.